Misyon / Vizyon

GÖREV TANIMI (MİSYONUMUZ)

Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Türk Eğitim Sisteminin doğal büyüme alanının iki yıllık Meslek Yüksekokulları olduğu gerçeğine uygun olarak teknolojik ve toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran çağdaş bir eğitim-öğretim uygulamak ve öğrencilerimizi sektörün ihtiyaçlarına göre donanımlı bir şekilde yetiştirerek mezuniyet sonrası aranan eleman niteliklerini geliştirmektir.

Meslek Yüksekokulu, tüm öğrencilerini çağın ve eleman yetiştirdiği sektörlerin ihtiyaçlarına göre yönlendirerek; akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile “Eğitimde İşbaşı” anlayışına uygun olarak profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır.

Meslek Yüksekokulu’nun hedeflerini gerçekleştirme konusundaki başarısı; büyüme ve gelişmeye dönük hazırlık çalışmalarında, sağlıklı yapılanma için gerekli tüm ön çalışmaların ve gelişme stratejilerinin en küçük ayrıntılarına kadar planlanması ve belirlenen ihtiyaçların gerçekleştirilmesinde en uygun yöntem ve araçların kullanılmasıdır.

Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine eğitimde işbaşı anlayışına uygun olarak tüm bölümlerinde uygulama ağırlıklı ders programlarına yer vermiştir.

 

GELECEĞE İLİŞKİN HEDEFLERİMİZ (VİZYONUMUZ)

Çağdaş, mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte mezunlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve iş dünyası ile işbirliği içerisinde olan, mensubu olunmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.