Tarihçe

TARİHÇE

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün Artvin ili Yusufeli ilçesinde Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

 

Yüksekokulumuz Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programına ve Yönetim Organizasyon bölümü Yerel Yönetimler Programına sahiptir. Bölümlerimizin amacı bilginin, ihtisasın, tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerektiği çağımızda bu gereklere uygun mali bilgilerle donatılmış, önlisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek özellikle iktisat, muhasebe ve mali hukuk ağırlıklı bir programla, başlıca Maliye ve Gümrük Bakanlığının çeşitli kademelerine ve özel işletmelerin muhasebe hizmetlerine eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Yüksekokulumuz Finans - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programına 2011-2012 öğretim yılında ek kontenjan ile öğrenci alınmıştır. Hızlı bir şekilde alt yapısını tamamlamaya çalışan Yüksekokulumuz kaliteyi her aşamada ön planda tutmaktadır. Türkiye'nin en kuzeydoğusunda bulunan Artvin ilinin güneyinde bulunan Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Artvin Çoruh Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1 Yardımcı Doçent, 6 Öğretim Görevlisi ile eğitim hayatına devam etmektedir.