Yüksekokul Kurulu


Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ASLAN

Yüksekokul Müdür 

Başkan

 
Öğr. Gör.Fatma NALBANT

Yüksekokul müdür Yrd.

Üye  
Öğr. Gör. Uğur Biricik Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan v. Üye

 

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ASLAN Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Üye  
Kenan SANLI Yüksekokul Sekreteri Üye