Yönetim Kurulu


Öğr. Gör. Mehmet ASLAN Yüksekokul Müdür 

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet ALTINTAŞ

Eğitim Fakültesi Üye
Doç. Dr. Gökhan BAYRAMOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağatay KORKMAZ

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üye
Öğr. Gör. Adem Ruhan SÖNMEZ Yüksekokul Müdür Yardımcısı Üye
Öğr. Gör. Fatman NALBANT

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Üye
Kenan SANLI

Yüksekokul Sekreteri

Raportör