Yerel Yönetimler

 

 

 

 

 

Bölüm Yönetim ve Organizasyon
Program Yerel Yönetimler
Dili                           Türkçe                                                              
Bölüm Başkanı 

Öğr. Gör. Uğur Biricik

Öğretim Süresi (Yıl) 2
Öğretim Süresi Azami (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi YGS 6
Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Program Hakkında Bilgi

    Yerinden yönetim ve yerel yönetimler demokratikleşme ile birlikte gelişmekte olan kavramlardır ve dünyada gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yerinden yönetim birimlerinde görev alacak, gerekli yeterliliğe sahip, alanında yetişmiş kaliteli meslek elemanı da oldukça önem kazanmaktadır.

      Üniversitemiz bünyesinde bulunan yönetim ve organizasyon bölümünde yer alan yerel yönetimler programında, hem mesleki bilgi ve beceriler hem de akademik birikim düzeyde gelişim sağlanabilecektir.

 

Amaç ve Hedef

     Yerel Yönetimler programı; Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi yerel yönetim kuruluşları ve çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının ilgili birimlerine kaliteli insan yetiştirmek amacıyla öğretim faaliyeti yürütmektedir. Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının, yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip, kaliteli insan ve dolayısıyla meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; kazandığı mesleki bilgileri, analitik düşünebilme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış meslek elemanı yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

    Yönetimin her düzeyi, yerel yönetim, siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek meslek elemanı yetiştirilmesi programın başlıca hedefleridir.

 

Çalışma Alanları

       Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alabilirler.

      Yerel yönetim kurumları ve bağlı kuruluşlarında göreve başlanması halinde Devlet Personel Yasasına göre ücret alırlar. Yurdumuzda mahalli idarelere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi ve etkinliğinin artırılması gündemde olup; bilgili ve alanında uzman eleman bu program sayesinde karşılanacaktır.

 

Dikey Geçiş Olanakları

1- Kamu Yönetimi

2- Siyaset Bilimi

3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler.

 

Yerel Yönetimler Programı
Yerel Yönetimler Programı
mustafademirci artvin.edu.tr
3303
mustafademirci artvin.edu.tr
Yerel Yönetimler Programı
fatmanalbant artvin.edu.tr
3033
fatmanalbant artvin.edu.tr
Yerel Yönetimler Programı
ugurbiricik artvin.edu.tr
3305
ugurbiricik artvin.edu.tr